Dobrá psychiatrie, s.r.o.

Chráněná dílna U Dobré naděje,

Krásná 334, pošta Pražmo 739 04

IČ: 03652921

číslo účtu: 2300724077/2010

MUDr. Markéta Dobrá, jednatel, Dobrá psychiatr

Navštivte nás, prosím, na našich nových webových stránkách a FB, kde získáte kompletní aktuální informace:

www.chranenadilnanadeje.cz 

profil na FB chranenadilnanadeje.cz